Erkek beyni nasıl çalışır? Erkeklerle geçinme rehberi. Kadın beyni ve erkek beyni arasındaki farklar

Erkeklerle geçinmek için öncelikle erkek beynini analiz etmemiz uygun olur.

Erkek beyni nasıl çalışır?

Erkek beyni biyolojik olarak kadınlarınkinden farklıdır. Bu, erkek beyninin bazı bölümlerini kadın beynine oranla daha büyük ve aktif yaparken, bazı bölümlerinin daha küçük ve daha az aktif olması anlamına gelmektedir. Vücudun salgıladığı hormonlar da erkek beynine, içgüdüsel davranışlarda rehberlik etmektedir.

Kadın ve erkek arasındaki davranış ve bakış açısındaki farklılıkların altında bu fiziksel farklılıkların payı bulunmaktadır. Erkek beyninin özelliklerini bildiğiniz takdirde, anlaşmazlıkları azaltmak çoğu zaman mümkün olabilir.
Gelin inceleyelim ve neler yapabileceğimize bakalım…

Erkek beyni nasıl çalışır

Erkek beyni ve ödül motivasyonu

Erkek beyni ödül söz konusu olduğunda odağını ve heyecanını tamamen ona verebilir. Ödül birçok şey olabilir, bir kariyer de olabilir, bir kupa da olabilir, bir yemek de olabilir. Yeter ki kazanmak ve kaybetmek söz konusu olsun.
Hareketli olanı takip etme konusunda doğuştan yetenekli olan erkek beyni, ödülü de çok iyi takip edebilir ve genelde hedefe ulaşana kadar takibe devam etme eğiliminde olabilir.

Eğer bir erkeğin bir şey yapmasını istiyorsanız sonunda kazanacağı ödülü ona baştan söyleyebilirsiniz. Ödülün ona olan getirisi erkek beynini motive edebilir, elde edeceği ödüle hedef alarak amaca kilitlenebilir. Erkek beyni hedefe giden yolları tespit edip ilerlemekte yeteneklidir.

Erkek beyni ve rekabet motivasyonu

Erkeklerin futbol ve basketbol gibi sporlara ilgi duymaları ve kazandıkları zaman hissettikleri heyecan ve haz duygularının altında rekabet dürtüsü yatar. Erkek beyni kazanmak için sinirlenebilir, hırçınlaşabilir, kavgacı ve saldırgan olabilir. Hatta zafer kazanmak için istemeyerek de olsa yara almayı göze alabilir. Zafer kazanmanın heyecanının yara almaya değeceğini düşünür.

Rekabetin yarattığı heyecan seviyesiyle doğru orantılı olarak kazandığında hissedeceği haz seviyesinin artması normaldir. Bu heyecan seviyesi, kaybettiğinde de aynı seviyede üzüntüye sebep olabilir. Rekabetin yarattığı stres, o dönemlerde bir erkeği daha hırçın hale getirebilir. Bu dönemlerde destekleyici olmak daha uygundur.
Hiyerarşi diyebileceğimiz daha önde olma arzusu, birbirine rakip olan erkekler arasında çekişmeye ve saldırganlığa sebep olabilir. Ancak erkek beyni aynı zamanda, hiyerarşi sağlandığında ve düzen kurulduğunda bunu kabul etmeye de yatkındır.

Eğer bir erkeğin daha aktif, girişken ve yaratıcı olmasını istiyorsanız onu rakipleriyle ilgili bilgilendirebilirsiniz. Bu erkek beyninin motivasyonunu arttırabilir. Ancak rekabetin saldırganlaştırıcı değil keyifli tarafını göstermeye özen gösterebilirsiniz. Erkek beyni sinirlenmeye yatkındır; öfkelenmesi başarısını olumsuz etkileyebilir.
Rekabet söz konusu olduğunda bir erkeği cesaretlendirmek, güvenilirliğini ve tercih edilirliğini takdir etmek çok destekleyici bir davranış olur. Erkek beyni bunu sizin ilişkinize cazibe ve baştan çıkarıcılık olarak yansıtabilir. İlişkiniz daha heyecan verici hale gelebilir.

Erkek beyni nasıl çalışır ?

Erkek beyni ve koruma içgüdüsü

Erkek beyninin koruma içgüdüsü yüksektir. Eşini, çocuğunu, yaşam alanını ve yaşam standardını koruma eğilimi vardır. Bu sebeple güç, sertlik ve korkusuz olmak erkek beyninin özelliklerindendir.
Kadınlara göre erkeklerin çabuk sinirlenmeleri ve zor yatıştırılmalarında, erkek beyninin koruma içgüdüsünün etkisi olabilir. Çünkü erkek beyni kadını, çocuğunu ve yaşam alanını korumak için hızlı tepkiler vermelidir. Hızlı tepki vermek, güçlü olmak ve net düşünebilmek için kızgınlığı kullanabilen erkek beyni duygusallıktan uzak durma eğilimdedir. Böyle dönemlerde erkeklerin duygusuz ve duyarsız olduklarına dair kadın bakış açısını yumuşatmamız uygun olabilir.
Erkek beyni eleştirilmeyi de saldırı olarak algılayabilir ve savunmaya geçebilir. Eleştiri, bir erkeğin değersiz hissetmesine sebep olabilir ve eleştirdiğinizde sizinle fiziksel temastan kaçabilir. Bu ilişkilerde kopmaya sebep olabilir.
Takdir her iki taraf için de eleştiriden daha fazla yapılması uygun olan bir eylemdir. İlişkinizdeki bağını güçlendirmek için sevgi ve şefkat bağlarını sağlam tutmak ilişkinizin doyum ve hazzını arttırabilir.

Erkek beyni ve çözüm odağı

PEKİ ERKEKLER DUYGULARINI BELLİ EDER Mİ?

Erkek beyni sorun çözme uzmanı olabilir. Ancak kadın beyninin kullandığı yöntemlerden farklı şekillerde sorun çözer. Erkek beyni sorunun etrafında dönmekten, analiz yapmaktan ve şahsi çıkarımlarda bulunmaktan ziyade direk sonuç elde edilecek yolu aramaya yatkındır.

Erkeklerin başkalarının duygularından etkilenme oranı düşüktür. Başkalarının duygularını üstlerine almıyor olmalar, onları daha çözüm odaklı kılar. Kadınların empati yeteneği iyi olduğu için ‘’kendi’’ duygularıyla ‘’başkalarının’’ duyguları arasındaki ayrımı yapamayabilirler ve ‘’başkalarının’’ duygularını kendi üstlerine de alabilirler.
Erkek beyni, şahsi meseleler olan insanlar, insanların ilişkileri ve duyguları konusunda konuşmaktan ziyade nesnel durumlar üzerine konuşmayı tercih edebilirler. Bir soruna duygusal yaklaşabilen kadın beyni erkeğin çözüm odaklı yaklaşımını duyarsız bulabilir ve ilgisiz olduğunu düşünebilir. Ancak erkek beyni için sevgi ifadesi, nesnel yaklaşıp sorunu çözmek ve yardım etmek olabilir.

Tekrar takdir konusuna geri dönüyoruz. İlişkilerde nesnel de olsa duygusal da olsa yapılanları takdir etmek, ilişki bağınızı güçlendirebilir ve ilişkinizden aldığınız haz ve doyumu arttırabilir.
Erkeklerin, insan ilişkileri, yaşanan durumlar ve duygusal gerekçeleri üzerine konuşmaması veya kadının anlattıklarına karşılık vermemesi, erkeğin duyarsız olduğunu göstermeyebilir. Erkek beyni yapısı sevgisini nesnel şeylerle göstermeye daha yatkındır.

Erkeklerden sevgi aldığınızı hissetmek için ve onların da sevgilerini gösterebilmeleri için arzu ettiğiniz nesnel şeyleri söylemeniz ve bunları talep etmeniz uygun olabilir. Karşılıklı haz ve doyumu arttıran davranışlar ilişkinizdeki bağları kuvvetlendirebilir.

Erkek beyni ve öfke kontrolü

Erkekler kadınlara göre, daha hızlı öfkelenebilir ve yatıştırması daha zor olabilir. Biraz öfke daha net düşünme ve mantıklı karar vermede etkili olabilmektedir. Ancak öfkenin fazla olması, erkek beyninin yanlış kararlar vermesine sebep olabilir. Öfkenin kontrol edilmesi sağlıklı iletişim ve kaliteli bir yaşam için daha uygundur.
Erkeklerde farkında olduğunuz öfke kontrolüyle ilgili bir sorun varsa, 0-12 yaş arasında yaşanmış olduğu olayların etkisi olabilir. 0-12 yaş arasında erkek çocuğunun hayatında etkili olan aile bireyleri, arkadaşlar, komşular ve kültürel yapı gibi etkenler, erkek çocuklarını güçlü olmak adına fazla baskı altına almış olabilir.
0-12 yaş döneminde yaşanan olaylardan alınan dersler, bilinçaltında birçok farklı inanış ve duygu olarak saklanır. Erkeğin yaşamı, bu dönemde edindiği inanış ve hislere göre şekilleniyor olabilir. Bilinçaltındaki bu inanış ve hisleri olumluya dönüştürmek, öfke kontrolünü kalıcı olarak bir sorun olmaktan çıkarabilir.

Erkek beyni ve az konuşma durumu

Erkek beyninin sözel yeteneği, kadın beyninden daha azdır. Kadın beyninin ilgi duyduğu insanlar, ilişkiler, duygular gibi şahsi konulara ilgisi az olan erkek beyninin, az konuştuğu zamanlarda da kendi ilgi duyduğu konulardan konuşabilir. Kadınlar bu durumdan sıkılabilir.
Bu durumda yapabileceğiniz en iyi şey, erkeklere kendi ilgi duydukları konularda konuşmalarına izin vermek, hatta konuşmaları için teşvik etmektir. Kadınlar bunun için, erkeklerin ilgi duydukları konularla ilgili onlara sorular sorabilir, ilgili davranabilir.
Kadınlar bu durumdan keyif almayabilirler, anlattıklarını onaylamayabilirler; Ancak sadece dinlemeyi seçebilirler. Kadınlar gibi erkekler de konuştukça size kendini daha yakın hissedebilir ve bu sayede daha derinde yatan açıklamaktan çekindiği duygularını güvenle sizinle paylaşabilir.
Erkeklerin de duygusal paylaşımlarda bulunmasını istiyorsanız daha az konuşmayı tercih edebilir ve erkeğe kendi ilgi alanlarıyla ilgili konuşmasına izin verebilirsiniz. Bu, etkili bir bağ kurma yöntemidir.

Erkekler ve cinsellik
Erkekler ve cinsellik

Erkek beyni ve cinsellik

Erkek beyni dikkat çekici bir kadın gördüğünde otomatik olarak bakabilir. Bu istese de engelleyemeyeceği bir tepki olabilir. Ancak bu konuda erkeğin sağduyulu davranması, bu durumu bilinçli olarak devam ettirmemesi kendi kontrolündedir.
Aşık bir erkek beyni de dikkat çekici başka bir kadın gördüğünde elinde olmadan bakabilir. Ancak dikkat çeken kadın, aşık erkeğin dikkatini çektiği gibi aynı hızda da çıkıp gidebilir. Bakma eylemi, erkek beyni için doğal bir eylemdir. Ancak bu özellik, erkeğin bakma eylemini devam etmesine sebep olan bir özellik değildir.
Erkek beyninin ödül motivasyonu cinsellik ise, bu uğurda yalan söyleme ve gerçeği (maddi durum gibi) çarpıtma eğilimi de doğabilir. Erkeklerin dörtte üçünün, cinsellik uğruna yalan söylemeye ve gerçeği çarpıtmaya hazır olduğu yapılan araştırmaların sonuçlarından birisidir.
Cinselliğin, erkek beyninin aşık olması için bir gereklilik olduğu, ancak cinselliğin her zaman aşkı getirmediği de yine yapılan araştırmaların sonuçlarından birisidir.
Kadınlar, erkeklerle olan ilişkilerinin ilk dönemlerinde, erkeklerden duydukları şeylerin gerçekliğini daha dikkatli bir şekilde ele alması uygun olabilir. Zamanla ilişkideki bağın güçlenmesi, samimiyet ve güvenin sağlanması ile çiftler birbirini daha iyi tanıyabilirler.
Kadınların, erkeklerden aşk ve bağlılık görmek istemeleri normaldir. Erkekler için ilk sırada yer alan cinsellik olsa da kadına olan istek ve arzularını arttıracak diğer unsurlar bir araya geldiğinde duygusal yatırım yapmaya gönüllü olabilirler. Erkekler genelde duygusal yatırıma gönüllü olduklarını para harcayarak gösterme eğiliminde olurlar. Eğer size kraliçe gibi davranan ve sizin için para harcamayı gönüllü bir erkekle karşılaşmışsanız sizden çok etkilenmiş olduğunu ve duygusal yatırıma da hazır olduğunu düşünebilirsiniz.

Erkek beyni ve aşk bağlılığı

Erkekler aşk ve tutku uyumunu yakaladıklarında en az kadın kadar hatta daha da fazla aşık olabilir. Peki bu ne anlama geliyor?

Fiziksel ve duygusal uyumun bir araya gelmesi bir erkeği sırılsıklam aşık edebilir. Hele ki bir erkek aşık olduğu kadını kaybetme veya bu kadın tarafından reddedilme korkusu taşıyorsa yapabileceklerinin sınırları bir hayli genişleyebilir. Aşık bir erkek çabaları sonrasında kadından da karşılık bulursa ilişkilerinde bağlılık çok güçlü bir hale gelebilir.

Kadın ve erkek beyni

Erkek beyni ile duygusal uyum nasıl sağlanır?

• Erkeklere atıldıkları işlerde, sporda veya herhangi bir alanda destekleyici ve cesaret verici tutum sergilenebilir. Onay almak ve beğenilmek belli etmeseler de erkekler için önemlidir.
• Bir kadının kendinin ödül olduğunun farkında olarak yaşaması, yani kendini değerli görerek yaşaması, erkek beyninin ödül motivasyonu ile uyumlu bir davranış olur.
• Bir kadının ihtiyaçlarıyla ilgili olarak erkeğe bunu giderme fırsatı tanıması erkeğe ilişkide hareket ve değer yaratma alanı tanıyabilir. Erkek beyni ihtiyaçlarınızı karşılamaktan ve sevgisini böyle ifade etmekten zevk duyabilir.

• Kadının ‘’kendi’’ problemlerini çözme konusunda erkeğin desteğini alması, erkek beyninin zaten doğasında var olan yeteneğini açığa çıkartabilir. Bu ilişkideki duygusal bağı güçlendirebilir. Kadının problemini çözmek, erkeğin sevgisini ifade etmesine de vesile olabilir.
• Yaşam alanınızı ve kalitesini korumak erkek beyninin doğasında var olan içgüdülerindendir. Onlara bunu sağlaması için izin vermek ilişkinizdeki duygusal bağı kuvvetlendirebilir.
• Sevdiğiniz erkeğe sevginizi ve şefkatinizi göstermeniz, onun sizin için özel olduğunu hissettirmeniz ilişkinizdeki duygusal bağı arttıracaktır. Nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız, onun neler yapmanızdan hoşlandığını sorabilirsiniz ve siz de onun neler yapmasından hoşlandığınızı söyleyebilirsiniz.

Erkek beyni ve duygusallık

Erkek beyni, yüz ifadesini okuma, ses tonu okuma ve duygusal işaretleri söze dökülmeden yorumlama gibi konularda, kadın beyninden daha geride kalabilir. Erkek beyni, çözüme odaklı olma ve duygusal analizden uzak olan yapısı gereği bu gibi şeyleri hesaba katmayabilir. O yüzden yüz ifadenizden, ses tonunuzdan ve davranışlarınızdan moralinizin bozuk olduğunu veya sinirli olduğunuzu anlamayabilir. Bir erkeğin duygularınızı anlaması için, direk söylemeniz daha uygun olabilir.

Erkekler içlerindeki sevgi duygusunu problemlerinizi çözerek, yaşam alanınızı ve standardınızı koruyarak, ihtiyaçlarınızı karşılayarak, size hizmet ederek, size bir şeyler alarak veya benzer nesnel şeyler yaparak gösteriyor olabilir. Sizin beklediğiniz şekilde göstermiyor olmaları sevmediklerini veya size değer vermediklerini göstermez. Arzu ettiğiniz sevgiyi hissetme şeklinizi paylaştığınızda, bunu yapmaya gönüllü olabilir. Kurduğunuz duygusal bağın gücü ne kadar fazlaysa erkek beyninin sizin için yapmak isteyecekleri o kadar fazla olabilir.

Erkekler neden göz teması kurmaz?

Eğer bir erkek gözlerinizin içine bakamıyorsa ve bu şekilde romantizm yaşayamıyorsanız yadırgamayın. Erkek beyninin harekete odaklı olması göz teması kurmasını zorlaştırabilir veya duygularını ifade etmenin zayıflık olarak algılanma endişesi, sizinle göz teması kurmaktan kaçmasına sebep olabilir.
Erkeklerin duygularını belli etmesi birçok kültürde zayıflık olarak görülebiliyor. Bu şekilde yetişen erkeklerin bilinçaltlarında bu inanç olabiliyor ve farkında olmadan duygularını belli etmeden yaşayabiliyorlar. Çünkü içten içe güçsüz olarak görülecekleri endişesini taşıyabiliyorlar.

Erkeğin duygularını ifade etmemesi, iletişiminizi kısıtlayabilir. Duygusal bağın kurulamaması, ikili ilişkilerde doyuma ulaşmayı ve hazzı azaltabilir. Bu sebeple birçok ilişki güçlü bağlar kurulamadan sonlanabiliyor.
Bu durumu aşmak için öncelikle zayıf görülme endişesi olup olmadığı keşfedilebilir. Sonrasında bu inanç, bilinçaltı dönüştürme yöntemleriyle dönüştürülebilir. Kişinin duygularını ister göz teması ile ister sözlü şekilde ifade etmesi, aynı zamanda da güçlü ve rahat hissetmesi mümkün. Keyifli ve huzurlu bir yaşama sahip olmak için duygularınızı ifade etmek atılacak en güzel adımlarından bir tanesi olabilir.

Erkekler duygularını nasıl belli ederler?

Peki erkekler duygularını belli eder mi?

Otomatik pilottayken evet. Duygularını belli ederler. Erkek beyni ilk 2,5 saniyede otomatik pilot konumunda kalabiliyor. Yani duygularını saklama durumuna geçmesi 2,5 saniye alıyor. Erkeklerin duygularını gizleyebilmeleri için yüz kasları gelişmiş olabiliyor. Aslında erkekler de duygusallar, hatta bazen kadınlardan daha duygusal olabilirler. Ancak duygularını gizlemek konusunda uzmanlaşabiliyorlar.
Erkek beyni korku ve endişe konusunda kadın beyninden daha dayanıklı olabiliyor. Uzlaşma gerektiren konularda kadın beyni endişeleri ve sorgulayıcı özellikleri sebebiyle daha fazla zorlanırken erkek beyni onay, takdir ve şefkati hissettiğinde rahatlıkla uzlaşabiliyor; Hatta bazen uzlaşma gereği bile duymadan kabulde kalabiliyor.
Duygusal yakınlığın, kadın kadar erkeğin de ilişkiden duyduğu doyumu arttırabiliyor. Duygusal yakınlığı hisseden erkeklerin sağlıklarının kadınlara oranla daha iyi hale gelmesi, araştırma sonuçlarından birisidir.

Erkek beyni ve ilişkinin heyecanını korumak

Kadın beyni ilgi alanlarını veya yaptığı şeyleri rahatlıkla değiştirebiliyorken, erkek beyni yaptığı şey konusunda stabil kalmaya daha yatkındır. Hatta çok fazla aynı düzende yaşayan erkek esneklik yeteneğini kaybedebilir ve farklı bir şey yapmakta zorlanabilir.
Fazla stabil olmaktan sıkıcı hale gelebileceğini düşündüğünüz durumlar varsa arada bir değişiklikler yapmayı alışkanlık haline getirebilirsiniz. Bunun için, yaşamanıza farklı alternatif eylemleri yerleştirebileceğiniz gibi zaten hayatınızın parçası olan aynı şeyleri farklı zamanlarda ve farklı şekillerde yapabilirsiniz. Arada bir düzeninizi bozabilir ve esnek olarak ufak keyifleri yaşamınıza katabilirsiniz. Yaşamınıza renk katmak ilişkinize de renk ve heyecan katabilir.
İlişkinizde zaman zaman kızgınlıklar ve duygusal dalgalanmalar olabilir. Birbirini yıpratmadan ifade edilen kızgınlık ve kırgınlıklar ilişkinizdeki bağları kuvvetlendirebilir ve daha uzun sürmesini sağlayabilir. Mükemmellik her zaman kusursuzluk anlamına gelmeyebillir.

İlişkinizde yaşadığınız deneyimlerin size olan faydasını görebilirseniz her geçen gün daha da iyi olduğunuzu keşfedebilirsiniz. Erkek beynini anlayan bir kadın için erkeklerle geçinmek çok kolay olabilir.
Ilımlı davranışlarınızın karşılığında sizi onurlandıran davranışlar görüyorsanız ve bu sizi tatmin ediyorsa doğru insanla, doğru zamanda, doğru yolda olduğunuzu düşünebilirsiniz.
Nice keyifli ve huzurlu ilişki deneyimleriniz olması dileğiyle. Sevgiler…

Ece Erdoğan
Bilinçaltı Koçu
Theta Healing Eğitmeni

E-bültene Abone Ol Merak etmeyin. Spam yapmayacağız.

Yazar

Bilinçaltı koçu

İlgili Yazılar

Başka Yazı Yok

Giriş Yap